Lista usług oferowanych samorządom, miastom, gminom i związkom gmin

  • odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do miejsca unieszkodliwiania odpadów
  • odbiór segregowanych odpadów w workach i pojemnikach
  • odbiór i transport odpadów niebezpiecznych do miejsca unieszkodliwiania
  • odbiór i transport odpadów medycznych do miejsca unieszkodliwiania
  • odbiór odpadów wielkogabarytowych
  • oczyszczanie miasta (sprzątanie miejsc wyznaczonych)
  • letnie i zimowe utrzymanie dróg
  • likwidację wysypisk dzikich

Służymy doradztwem, ekspertyzami

Wspieramy jednostki samorządowe w usługach komunalnych

Staramy się być rzetelnym i wartościowym partnerem dla miast, gmin czy związków gmin. Wierzymy, że dzięki pełnemu zaangażowaniu w powierzone zadania, mamy realny wpływ na tworzenie komfortowych stref miejskich. W ten sposób wspólnie poprawiamy komfort życia mieszkańców.


Oferujemy dobre ceny

Zbieramy, transportujemy i unieszkodliwiamy odpady

Znajomość obowiązujących przepisów prawnych oraz lata doświadczeń pozwalają na profesjonalne podejście do problemów klienta związanych z odpadami niebezpiecznymi i przemysłowymi i przejęcie całej odpowiedzialności za ich rozwiązywanie.

Posiadamy niezbędne decyzje oraz infrastrukturę pozwalającą na prowadzenie działalności w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów przemysłowych i niebezpiecznych.