Dla firm

Całościowo obsługujemy zakłady przemysłowe. W tym transportujemy odpady płynne i płynne niebezpieczne na wszystkich trasach krajowych – zgodnie z przepisami ADR.

WIĘCEJ

Obsługa wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Odbiór odpadów w workach i pojemnikach, wielkogabarytowych, elektośmieci, gruzu.
Transport do miejsca unieszkodliwiania.

WIĘCEJ


Dla samorządów, miast i gmin

Realizujemy wszystkie procesy związane z logistyką, transportem i dostarczaniem odpadów do miejsc zajmujących się ich unieszkodliwianiem.

WIĘCEJ

Dla gospodarstw domowych

Odbieramy odpady od osób fizycznych - od zmieszanych, segregowanych, po ubrania, elektrozłom, odpady wielkogabarytowe, AGD, piecyki i surowce wtórne.

WIĘCEJ

Bezpieczny odbiór, transport i utylizacja odpadów

Nasi pracownicy posiadają wymagane uprawnienia i niezbędną wiedzę w zakresie ADR.

Sukcesywnie podnosimy ich kwalifikacje i rozwój zawodowy naszych pracowników. Poprzez odpowiednie szkolenia zapewniamy najlepsze warunki pracy. Zależy nam, aby w odpowiedni sposób wyjść naprzeciw wymaganiom ciągle zmieniającej się gospodarki odpadami.

WIĘCEJ

Nowoczesne pojazdy i aktualne pozwolenia


Posiadamy wszystkie aktualne pozwolenia.

Pojazdy i maszyny spełniają obowiązujące normy, a każdy ładunek fachowo zabezpieczamy przed kontaktem z czynnikami zewnętrznymi.


200 000

km w 2019