Lista usług oferowanych klientom biznesowym

  • odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do miejsca unieszkodliwiania odpadów
  • odbiór segregowanych odpadów w workach i pojemnikach
  • odbiór i transport odpadów niebezpiecznych, przemysłowych do miejsca unieszkodliwiania
  • odbiór i transport odpadów niebezpiecznych płynnych (ADR)
  • odbiór odpadów wielkogabarytowych
  • transport nieczystości płynnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Kompleksowe rozwiązania

W dobrej cenie i zgodnie z przepisami

Posiadamy niezbędne decyzje oraz infrastrukturę pozwalającą na prowadzenie działalności w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów przemysłowych i niebezpiecznych.


Zbieramy, transportujemy i unieszkodliwiamy odpady

Oferujemy dobre ceny

Jednostkowo podchodzimy do powierzanych nam zadań. Oznacza to, między innymi, że dla każdego z klientów dobieramy rozwiązania w taki sposób aby zminimalizować koszty i zaoferować atrakcyjną cenę.

Obsługujemy wiodące w Polsce firmy produkcyjno-handlowe.