There is nothing to show here!
Slider with alias bocian not found.

Obsługa gospodarstw domowych

  • odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do miejsca unieszkodliwiania odpadów
  • odbiór segregowanych odpadów w workach i pojemnikach
  • transport nieczystości płynnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
  • odbiór odpadów wielkogabarytowych
  • odbiór zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego
  • transport odpadów z remontów (np. wywóz gruzu, starych powłok budowlanych) do miejsca zagospodarowania

Oferujemy dobre ceny

Odbieramy, transportujemy i unieszkodliwiamy odpady

Znajomość obowiązujących przepisów oraz ponad dwadzieścia jeden lat doświadczenia pozwalają na fachowe podejście do zadań stawianych przez klienta, które są związane z odpadami niebezpiecznymi i przemysłowymi i przejęcie całej odpowiedzialności za ich rozwiązywanie.
Posiadamy odpowiednie decyzje, pozwolenia i infrastrukturę, która pozwala na zgodne z prawem prowadzenie działalności w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów.


Służymy doradztwem

Doradzamy, pomagamy rozwiązywać problemy

W codziennej pracy za realizacją celów biznesowych, każdy może napotkać różne problemy, których nie może rozwiązać lub się nimi zająć. Firma Eko-Kombid Sp. z o.o. służy pomocą, doradztwem w partnerskim układzie.

Serdecznie zapraszamy do współpracy